Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.